Projektiranje fizikalnih svojstava zgrade
Dugogodišnje iskustvo u izradi Projekata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i Projekata zaštite od buke.
Fizika zgrade
Arhitektonsko projektiranje
Projektiramo za Vas sve vrste građevina i izrađujemo nacrte od idejnih rješenja do izvedbenih nacrta
Projektiranje
Web dizajn
Potreban Vam je novi dizajn Vaše stare web stranice ili želite novu i modernu web stranicu
Web dizajn
Previous
Next

Projektiranje fizikalnih svojstava zgrade

Ovl.arh. Željka Veseljak dipl.ing.arh. kao nositelj posla ima dugogodišnje iskustvo u izradi Projekata
racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i Projekata zaštite od buke.
Kao vanjski suradnik (projektant fizikalnih svojstava građevine) surađujemo s oko dvadesetak različitih
projektnih ureda, a tokom 20 godina nositelj posla (Željka Veseljak dipl.ing.arh.) izradila je više od 500-tinjak
Projekata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i Projekata zaštite od buke.

Etažiranje

Etažiranjem Vašeg objekta postižete potpuno sređenje zemljišno-knjižnog stanja Vaše nekretnine i
time je moguć normalan i zakonit promet tom nekretninom.

Legalizacija

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira (ozakonjuje).
Ukoliko niste još izradili potrebnu dokumentaciju za legalizaciju Vaše nekretnine, nazovite nas i
uvjerite se u dugogodišnju profesionalnost i kvalitetu naše usluge.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama smatra se nova zgrada,
odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu,
evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju
aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine.
Najčešće je legalizacija potrebna zbog nemogućnosti dobivanja hipotekarnog bankovnog kredita zbog zabilježbe u
zemljišnoknjižnom izvadku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola. Isto tako za nelegalne objekte
neće se moći dobiti neki priključak (voda, struja, plin, kanalizacija, itd.), dići kredit ili dobiti neke poticaje.

Energetsko certificiranje

Izrađujemo Energetske certifikate za građevine s jednostavnim tehničkim sustavima.
Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i
postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata, dok je
Energetski certifikat dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.