Konzalting poslovi

Za jednostavniju izgradnju i manje briga, u mogućnosti smo za Vas obavljati sve konzalting poslove vezane uz izgradnju:

od provjere mogućnosti gradnje na Vašoj parceli, oblikovanja Vaših želja u idejno rješenje do ishođenja svih potrebnih suglasnosti komunalnih službi i drugih gradskih ureda te suradnje s gradskim uredom prilikom ishođenja samih dozvola.

Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno obavljanja djelatnosti upravljanja projektom gradnje
jest da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine.

Konzalting uključuje slijedeće poslove ili samo dio njih:
financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina,

financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana,

odabir projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama,

povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora,

pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine,

pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenje, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata,

pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine.