Legalizacija

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira (ozakonjuje).
Ukoliko niste još izradili potrebnu dokumentaciju za legalizaciju Vaše nekretnine, nazovite nas i
uvjerite se u dugogodišnju profesionalnost i kvalitetu naše usluge.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama smatra se nova zgrada,
odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu,
evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju
aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine.
Najčešće je legalizacija potrebna zbog nemogućnosti dobivanja hipotekarnog bankovnog kredita zbog zabilježbe u
zemljišnoknjižnom izvadku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola. Isto tako za nelegalne objekte
neće se moći dobiti neki priključak (voda, struja, plin, kanalizacija, itd.), dići kredit ili dobiti neke poticaje.