Nadzor nad gradnjom

Prilikom izgradnje građevina vršimo stručni nadzor i savjetovanje nad izvođenjem radova.

Nakon izvršene usluge projektiranja i ishođenja potrebnih dozvola, slijedeći korak investitora je gradnja.

Za svoje klijente vršimo kvalitetnu i stručnu uslugu nadzora gradnje za sve vrste objekata.
Postupak stručnog nadzora građenja zgrade čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2 provodi se samo u odnosu na ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te uštede energije i toplinske zaštite.

Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke. U tom slučaju investitor ili osoba koju on odredi dužna je imenovati glavnoga nadzornog inženjera.

Naš ured prati objekte do ishođenja Završnog izvješća nadzornog inženjera ili do Uporabne dozvole i uknjižbe objekata u Katastar i Zemljišnik.