O nama

Poduzeće „Studio Lineamenta“ d.o.o. osnovano je 2005. godine u Zagrebu pod vodstvom Željke Veseljak dipl.ing.arh. Ovl.arh. Željka Veseljak dipl.ing.arh. samostalno vodi poslove od 2000. godine. Tvrtka uz svoje stalno zaposlene djelatnike surađuje i s dugogodišnjim vanjskim suradnicima različitih struka. Osnovna djelatnost poduzeća je pružanje usluga projektiranja i izrada svih vrsta tehničke dokumentacije, stručnog nadzora i savjetovanje nad izvođenjem radova u graditeljstvu te konzalting poslovi. Investitorima nudimo kompletnu uslugu od ishođenja obavijesti o namjeni u prostoru, vađenja kopija katastarskog plana i ostalih potrebnih podloga za projektiranje, preko geodetskih usluga s angažiranjem ovlaštenog geodeta kao vanjskog suradnika, pa sve do ishođenja svih vrsta dozvola potrebnih za građenje odnosno legalizaciju prema važećim zakonima.

Uz suradnju s vanjskim suradnicima različitih struka u mogućnosti smo Vam izraditi kompletnu tehničku dokumentaciju od idejnog rješenja,

idejnog projekta, preko glavnog projekta do izvedbenih nacrta u skladu s Vašim željama, zamislima i potrebama te važečim zakonskim propisima.

U mogućnosti smo popratiti Vašu izgradnju stručnim nadzorom te ishoditi uporabnu dozvolu. Također, nudimo usluge izrade elaborata etažiranja građevina kao krajnji proizvod kojim Investitor završava proces izgradnje građevine.

Surađujemo s nekoliko odvjetničkih ureda koji su u mogućnosti pravno popratiti izdavanje različitih vrsta dozvola.

Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama izrađujemo Arhitektonske snimke

odnosno Snimke nezakonito izgrađenih građevina, te sudjelujemo u pribavljanju sve ostale potrebne dokumentacije.

Arhitektonsko projektiranje građevina, legalizacije nezakonito izgrađenih građevina i nadzor radimo na području Grada Zagreba i cijele Zagrebačke županije, a po dogovoru i u ostalim dijelovima RH.

Izradu Projekata fizikalnih svojstava građevina (Projekata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i Projekata zaštite od buke) radimo za područje cijele Hrvatske.