Projektiramo za Vas sve vrste građevina i izrađujemo nacrte od idejnih rješenja do izvedbenih nacrta.

Izrađujemo sve vrste projekata i tehničke dokumentacije:

arhitektonsko snimanje (izmjera) i izrada projekata izvedenog stanja građevina
idejna rješenja i idejni projekti
glavni projekt s troškovnicima
izvedbeni projekti

Projektiramo sve vrste građevina – obiteljske kuće, višestambene i poslovne građevine, poslovne hale, skladišta…
Također, izrađujemo i idejna rješenja za adaptacije, projekte rekonstrukcije građevina te projekte prenamjena prostora.

Naši vanjski suradnici se bave izradom geomehanike, projekata konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, strojarskih instalacija, zaštite od požara, zaštite na radu, projekata hortikulture.

Projektiranje…

Ovl.arh. Željka Veseljak dipl.ing.arh. kao nositelj posla ima dugogodišnje iskustvo u izradi Projekata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i Projekata zaštite od buke ( fizika zgrade ).

Kao vanjski suradnik (projektant fizikalnih svojstava građevine) surađujemo s oko dvadesetak različitih projektnih ureda, a tokom 13 godina nositelj posla (Željka Veseljak dipl.ing.arh.) izradila je preko 1000 Projekata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i Projekata zaštite od buke.

Fizika zgrade…

Etažiranjem Vašeg objekta postižete potpuno sređenje zemljišno-knjižnog stanja Vaše nekretnine

i time je moguć normalan i zakonit promet tom nekretninom.

Česta pitanja vezana uz etažiranje

Izrađujemo Energetske certifikate za građevine s jednostavnim tehničkim sustavima.

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata, dok je Energetski certifikat dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.

Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Svrha Energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Možda će baš Energetski certifikat biti presudan da netko kupi ili iznajmi upravo Vašu nekretninu.

Energetski certifikat…

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira (ozakonjuje). Ukoliko niste još izradili potrebnu dokumentaciju za legalizaciju Vaše nekretnine, nazovite nas i uvjerite se u dugogodišnju profesionalnost i kvalitetu naše usluge.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000.

Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine.

Najčešće je legalizacija potrebna zbog nemogućnosti dobivanja hipotekarnog bankovnog kredita zbog zabilježbe u zemljišnoknjižnom izvadku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola. Isto tako za nelegalne objekte neće se moći dobiti neki priključak (voda, struja, plin, kanalizacija, itd.), dići kredit ili dobiti neke poticaje.

Legalizacija…

Za jednostavniju izgradnju i manje briga, u mogućnosti smo za Vas obavljati sve konzalting poslove vezane uz izgradnju:

od provjere mogućnosti gradnje na Vašoj parceli, oblikovanja Vaših želja u idejno rješenje do ishođenja svih potrebnih suglasnosti komunalnih službi i drugih gradskih ureda te suradnje s gradskim uredom prilikom ishođenja samih dozvola.

Konzalting…

Prilikom izgradnje građevina vršimo stručni nadzor i savjetovanje nad izvođenjem radova.

Nadzor…