Projektiranje fizikalnih svojstava zgrade

Ovl.arh. Željka Veseljak dipl.ing.arh. kao nositelj posla ima dugogodišnje iskustvo u izradi Projekata
racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i Projekata zaštite od buke.
Kao vanjski suradnik (projektant fizikalnih svojstava građevine) surađujemo s oko dvadesetak različitih
projektnih ureda, a tokom 20 godina nositelj posla (Željka Veseljak dipl.ing.arh.) izradila je više od 500-tinjak
Projekata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i Projekata zaštite od buke.